1. Bóg Stwórcą mężczyzny i kobiety. Różnice psychiczne pomiędzy mężczyzną i kobietą, brak ich akceptacji przyczyną konfliktów małżeńskich.
 2.  Teologia miłości i małżeństwa. Co znaczy być dojrzałym do miłości, małżeństwa, rodziny.
  • Jezus Chrystus doskonałym przewodnikiem
  • Misja Kościoła a misja rodziny
 3. Rozwój i zagrożenia miłości w małżeństwie.
 4. Prawidłowy dialog w małżeństwie i rodzinie jako warunek dobrych relacji małżeńskich.
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów w małżeństwie
 5. Przymierze mężczyzny i kobiety. Małżeństwo sakramentem. Liturgia sakramentu małżeństwa.
 6. Odpowiedzialne małżeństwo. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie.
 7. Katolicka etyka seksualna. Problematyka seksualna w małżeństwie.
 8. Dziecko najcenniejszym darem małżeństwa.
 9. Naturalne planowanie rodziny jako droga miłości oraz odpowiedzialności rodzicielskiej. Antykoncepcja jako zaprzeczenie miłości.